domingo, 6 de febrero de 2011

LA GRALLA


La gralla és actualment un instrument popular a Catalunya, i està
considerada com un dels instruments tradicionals del país. Coneixem amb
un cert detall la seva història a partir del segle XIX, sobretot lligada al seu
ús en l’activitat castellera i festiva. Però si retrocedim en el temps, haurem
d’admetre que no en coneixem la història anterior ni el seu origen. Si abans
no existien els castells, el seu ús havia d'anar lligat a altres activitats. El
problema és complexe per diversos motius: tal com hem vist ens ha canviat
la funció, però també ens ha canviat el nom: els textos d’abans del XIX,
només es refereixen a la dulzaina o al grall, però ens estem referint sempre
al mateix instrument? D’altra banda, la iconografia anterior al XVIII
reflecteix un ús cortesà o religiós, però no un ús popular. Finalment no
tenim instruments supervivents anteriors al XIX.
Aquest treball intenta encaixar els fet coneguts, apuntant una posible
història de la gralla i assenyalant-ne els punts foscos.

No hay comentarios: