sábado, 24 de noviembre de 2012

L'ESPARDENYA

L'espardenya és una peça de calcer que té la sola feta o bé de fibra d'espart (origen del seu nom) o de cànem. A Catalunya i el País Valencià, així com a les comarques murcianes frontereres amb aquest, com la Vall de Ricote i l'Horta de Múrcia, ha agafat caire de calçat nacional. Es fa servir en els balls de bastons, sardanes i jotes com a complement folklòric. La típica espardenya empordanesa és blanca i cobreix amb tela tot el peu. Ha estat el calçat tradicional de la gent de pagès, sobretot a zones poc humides i també de les classes populars urbanes. Per la seva lleugeresa fou utilitzada per les tropes lleugeres de la Corona d'Aragó. Al 1694 fou imposada per decret reial a la infanteria hispànica. En algunes contrades la paraula "espardenya" es fa servir per referir-se a qualsevol calçat en general. Existeix un document del 1322 on es descriuen les espardenyes amb aquest mateix nom, cosa que dóna fe de la seva antiguitat

No hay comentarios: